Vårt parti

Vi är det Sverigevänliga alternativet. Vi värnar tidigare generationers arbete och vårdar det som snart ska överlämnas åt nästa. Vi är hela Sveriges parti och vi tror på förändring framåt.

 • nej-till-splittring

  Ja till sammanhållning – nej till splittringspolitik

  Sverigedemokraterna ser med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

 • gemenskap

  En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda förutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj. Sverigedemokraterna satsar på välfärden på riktigt.

 • varken-höger-eller-vänster2

  Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella konservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på vänster/högerskalan och tillhör därför inte heller något av blocken.

Bli medlem!

Tycker du också som oss, bli medlem redan idag

Knapp

Sverigedemokraternas historia

Sverigedemokraterna har funnits sedan 1988, men vårt stora genombrott kom i valet 2010 då vi med 5,7 % av rösterna tog oss in i Sveriges Riksdag med 20 mandat.

Historia

1988- 1995

1988

Partiet grundas.

1989

Sent på hösten detta år startades en kommunföreningsoffensiv, som resulterade i nya föreningar i bland annat Örebro, Borlänge och Linköping.

1990

Kommunföreningsoffensiven fortsatte och många nya lokalavdelningar byggdes upp, bland annat i Växjö och Jönköping. Genom en tävling i SD-Bulletinen bestämdes det att partiets symbol skulle vara Dalslands landskapsblomma, förgätmigej.

1991

Detta år var det dags för partiets första, riktiga valkampanj. Förhållandevis omfattande valkampanj hölls i stora delar av landet. Partiet fick sina första kommunala mandat i Dals Ed och Höör. Vi var också mycket nära mandat i Säter.

1993

Partiet höll torgmöten och demonstrationer runt om i landet, bland annat i Växjö.

1994

I valet erhölls 13 954 riksdagsröster och partiet fick sammanlagt fem kommunala mandat – två i Höör, två i Dals Ed och ett på Ekerö.

1995

På partiets Landsdagar valdes en ny partiordförande: Mikael Jansson. Han skulle komma att leda partiet under tio år.

1996 – 2000

1996

Riksårsmötet hölls i Södertälje där ett nytt partiprogram antogs.

1998

I februari höll partiet sitt tioårsfirande i Stockholm. Därefter fokuserades helt på valrörelsen. Inför valet 1998 var partiet större än någonsin. I de kommunala valen vann partiet åtta mandat – två i Höör, två i Trollhättan, två i Haninge, ett i Sölvesborg och ett i Dals-Ed. Framgången för partiet chockade många av de politiska motståndarna som efter valet 1994 hade räknat ut Sverigedemokraterna. I november grundades det nya SDU – partiets ungdomsförbund – som ett självständigt och fristående förbund.

1999

Tidigt på året hölls ett extra riksårsmöte i Helsingborg. Syftet var att skriva om partiprogrammet. Sverigedemokraterna ställde upp i valet till Europaparlamentet, och blev för första gången största icke-riksdagsparti. I valet erhöll partiet 8 568 röster och i medierna beskrevs vi som valets stora vinnare.

2000

Året ägnades mest åt organisationsuppbyggnad, men trots det slogs nya rekord i antal utdelade flygblad. I samband med SDU:s förbundskongress i Stockholm valdes Jimmie Åkesson till ny förbundsordförande.

2001 – 2003

2001

Ett år före riksdagsvalet hölls val till Svenska kyrkan. Det var första gången som Svenska kyrkan höll val i egen regi. Sverigedemokraterna beslutade att ställa upp som det enda konservativa alternativet till de övriga nomineringsgrupperna. Valet blev uppmärksammat i media i och med Sverigedemokraternas kandidatur och samtliga riksdagspartier gick ut och uppmanade hela svenska folket att gå och rösta mot partiet, vilket givetvis inte lyckades. Sverigedemokraternas största valframgång var ett faktum. Resultatet blev två mandat på riksnivå – i kyrkomötet – och ett mandat i Lunds respektive Stockholms stiftsfullmäktige. Med anledning av kyrkovalet startades också ett nytt förbund, Fädernas kyrka. Under hösten 2001 pågick ett intensivt arbete med att organisera fler lokalavdelningar och ta tillvara på det enorma intresset som väckts efter kyrkovalet.

2002

Den 14 februari 2002 meddelade riksdagsmannen och före detta moderaten Sten Andersson att han anslöt sig till Sverigedemokraterna. Bara två veckor senare meddelade även Sjöbopartiets grundare och riksbekante Sven-Olle Olsson att även han anslöt sig till partiet. Intresset tilltog ännu mer under våren 2002 och i valet i september kandiderade partiet i över 80 kommuner. Valresultatet blev som väntat en stor framgång. I 30 kommuner tog vi totalt 50 mandat. Samtidigt fick vi 76 300 röster i riksdagsvalet och blev därför det överlägset största partiet utanför riksdagen.

2003

I februari firade partiet 15 år med en tillställning i Vadstena. I mars hölls kommunalt nyval i Orsa, vilket engagerade stora delar av partiet. Resten av året låg fokus på den kommande folkomröstningen om EMU. Sverigedemokraterna bildade tillsammans med en rad olika organisationer och partier, en kampanjorganisation med namnet Försvara kronan. Kampanjorganisationen ansökte om ekonomiska medel ur de statliga kampanjbidragen men blev nekad bidrag av riksdagspartierna som tog pengarna själva. Trots bristen på ekonomiska resurser genomförd Sverigedemokraterna och Försvara kronan en mycket omfattande kampanj och bidrog till att svenska folket röstade nej till EMU.

2004 – 2006

2004

Den 13 juni 2004 var det val till Europaparlamentet. Sverigedemokraterna ställde för andra gången upp i detta val. Resultatet blev 28 303 röster (1,13 procent), vilket var en kraftig ökning jämfört med valet 1999. Totalt delade partiet ut 1 150 000 valtidningar samt cirka 200 000 flygblad under perioden februari till juni. Ett femtiotal torgmöten hölls från norr till söder. Valrörelsen blev den dittills största i partiets historia. Under året bildades för första gången ett partidistrikt i Norrbotten och Västerbotten. Partiet var i slutet av 2004 uppdelat i 13 distrikt.

2005

Partiet fick 2005 en ny partiledare. Jimmie Åkesson valdes vid riksårsmötet i Norrköping att efterträda Mikael Jansson som partiledare. Under Jimmies ledning skulle partiet ta sig hela vägen till att bli ett etablerat riksdagsparti. Under 2005 hölls också kyrkoval. Sverigedemokraterna ställde åter upp i val till kyrkomötet, stiften, samfälligheterna och församlingarna. I valrörelsen delades över 700 000 tidningar och 90 000 flygblad ut av partiets aktivister. Partiet fick nya framgångar och i valet till kyrkomötet fick man 1,7 procent, vilket gav 4 mandat i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Samtidigt fick partiet mandat i sju stift och åtta samfälligheter och församlingar. I slutet av året hölls en mycket lyckad och uppskattad kampanj under namnet Enkel matematik.

2006

Uppståndelsen kring de danska Muhammedteckningarna i Jyllands-Posten spred sig till Sverige när SD-Kuriren valde att utlysa en egen teckningstävling till stöd för yttrande- och tryckfriheten. Partiets hemsidor stängdes ned av leverantören. När det uppdagades att detta skett efter påtryckningar från utrikesdepartementet tvingades utrikesminister Laila Freivalds avgå. En medlemsomröstning angående byte av partisymbol genomfördes när medlemsomröstningen avslutades den 25 maj hade medlemmarna röstat fram blåsippan till ny partisymbol. Under sommaren och fram till valet den 17 september genomförde partiet en stark valrörelse. Samtliga hushåll i landet fick partiets utskick av valfolder och valsedlar och flera hundratusentals hushåll fick även valtidningar och flygblad i sina brevlådor. Runt om i landet hölls valmöten och i valet stärkte Sverigedemokraterna sin ställning ännu mer och fortsatte vara det i särklass största partiet utanför riksdagen. Partiet fick 2,9 procent i riksdagsvalet och drygt 280 kommunala mandat i hälften av Sveriges kommuner. Dessutom tog partiet plats i tre olika landsting. I december hölls en första kommunkonferens för partiets alla kommunpolitiker. Platsen för detta var Karlskrona.

2007 – 2009

2007

Eftervalsåret 2007 ägnades till största delen åt konsolidering och organisationsarbete. Partiets många nyvalda politiker ute i kommunerna påbörjade sina politiska uppdrag. Det mediala genomslaget var under 2007 enormt. Partiledare Jimmie Åkesson deltog i ett flertal TV-debatter och utfrågningar. Bland annat mötte han Socialdemokraternas partiledare, Mona Sahlin, i direktsändning. Dessutom TV-sändes Sverigedemokraternas riksårsmöte i SVT24. Ett riksårsmöte som fick senareläggas på grund av stora problem med att hyra lokaler. Vi blev till och med avbokade från ett hotell i Danmark. Några veckor senare än planerat kunde riksårsmötet dock genomföras i Karlskrona. I oktober hölls kommunkonferens i halländska Getinge. Partiets kommunpolitiker enades om gemensamma riktlinjer för kommunpolitiken.

2008

Sverigedemokraterna firade 20 år den 6 februari 2008 och en jubileumsfest hölls i Stockholm. Inbjudna representanter från hela landet närvarade och kunde till tal, underhållning och dans njuta av god mat och dryck. Den 2-4 maj hölls Riksårsmötet i Karlstad. Detta Riksårsmöte blev det sista i partiets historia då nya stadgar antogs och partiet sedan dess håller Landsdagar vartannat år. Under sommaren började partiets opinionssiffror stiga och partiet etablerade sig kring 4-procentspärren. I augusti fick partiet hela 5,5 procent i Sentios mätning. Den 25 oktober hölls Kommunkonferensen i Gävle. Kommunpolitiker från hela landet samlades och diskuterade kommunpolitik. Detta ledde till mindre förändringar i det kommunpolitiska programmet. Under november månad hölls provval till Europaparlamentsvalet. Toppkandidat i Europaparlamentsvalet 2009 blev jämten Sven-Olof Sällström från Östersund.

2009

År 2009 var ett valtätt år. Två val hölls, Europaparlamentsvalet i juni och kyrkovalet i september. Efter ett valupptaktsmöte i Stockholm i maj satte valrörelsen igång på allvar och Sverigedemokraterna fick 3,3 procent i EP-valet. Efter EP-valet den 7 juni var det åter dags att påbörja ännu en valrörelse inför kyrkovalet den 20 september.

2010 – 2012

2010

Den 27 mars 2010 anordnade riksorganisationen partiets valkonferens i Stockholm där riksdagslistan samt riktlinjer för antagande av valmanifest antogs. Vid ett möte i Landskrona den 31 maj presenterade partiets sin första skuggbudget, som ett svar på regeringens vårproposition. Mötet var också startskottet för partiets valrörelse. Under valrörelsen spreds närmare 8 miljoner flygblad och tidningar runt om i landet. Olika valturnéer hölls också då både partiledning, distrikt och kommunföreningar deltog. Mycket uppmärksamhet blev det också kring den valfilm som partiet tagit fram och som censurerades av TV4. Vid en historisk valfinal i Höganäs talade Dansk Folkepartis partiledare, Pia Kjærsgaard, tillsammans med Jimmie Åkesson. Mötet fick stort medieintresse. På valnatten den 19 september stod det klart att Sverigedemokraterna gjort ett historiskt val och tagit sig in i riksdagen. Med 5,7 procents stöd erhöll partiet 20 mandat i riksdagen. Utöver detta vann partiet 70 mandat i 15 landsting och 612 i 246 kommuner. Under året växte partiet både organisatoriskt och medlemsmässigt och nya distrikt såg dagens ljus. Den 4 december 2010 hölls partiets Kommunkonferens på Älvsjömässan i Stockholm och som samlade partiets förtroendevalda från hela landet. Talare på konferensen var bland andra tidigare ledaren för Ny Demokrati, Ian Wachtmeister.

2011

Efter succévalet 2010 fick partiet helt andra förutsättningar än tidigare. Partiet genomgick 2011 en stor omorganisation och en hel tjänstemannastab anställdes. Politiska sekreterare till riksdagsgruppen samt administrativ personal vid partikansliet anställdes. Samtidigt som partiet fick ett helt nytt riksdagskansli i Stockholm flyttades partikansliet till Kristianstad i Skåne. Den 10 juli 2011 var en historisk dag då Sverigedemokraterna för första gången fick sin egen dag under Almedalsveckan i Visby. Under solens varma strålar och inför närmare 1.000 personer talade Jimmie Åkesson. Den 25-27 november höll partiet sina Landsdagar i Eriksbergshallen i Göteborg. Det var partiets andra Landsdagar i ordningen. Landsdagarna direktsändes i TV och via partiets hemsida. Som inbjuden talare gästade också Dansk Folkepartis utrikespolitiske talesman Søren Espersen Landsdagarna.

2012

I riksdagsarbetet var partiet ett av de mest aktiva i motionsskrivandet. Dessutom presenterades under hösten en fördjupad uträkning om invandringens kostnader. Tillsammans med övriga oppositionen fortsatte partiet att fälla regeringen i ett flertal frågor. Under året skedde dessvärre en del omsättningen i riksdagsgruppen då tre ledamöter tvingades lämna partiet. Detta löstes dock på ett bra sätt då ledamöterna kom bra in i sina nya roller. I maj lanserades kampanjen ”Inga fler papperspoliser!” som syftade till att få fler poliser ute på gator och torg. Kampanjen nådde ut till miljontals människor och fick stort genomslag både i media och i riksdagen. Organisations- och utvecklingskonferensen gick av stapeln i början av juni och följdes sedan upp av Kommun- och landstingskonferensen i oktober. Där presenterades den nyantagna kommunikationsplanen ”Vem talar vi till?”. Under hösten och vintern ökade partiet kraftigt både i medlemsantal och i opinionsmätningarna varpå ett flertal rekord slogs.

2013 – idag

2013

Kampanjen ”Inga fler papperspoliser” fortsatte och rönte stor uppmärksamhet. Riksdagsgruppen var fortsatt i topp vad gällde motionsskrivande och började också få rutin i riksdagsarbetet. Förberedelser gjordes inför supervalåret 2014. Inte minst det digra arbetet med att hitta och utbilda kandidater till alla nya platser i kommuner, landsting nämnder och liknande. Årets Landsdagar gick av stapeln i Västerås. Där lanserades för första gången formatet ”En liten film om oss” som blev mycket uppskattat. Ett antal nya inriktningsprogram antogs som bräddar partiet ytterligare. Dessutom tog man fram den EU-valplattform som kom att ligga till grund för EU-valmanifestet inför Europavalet 2014. Partiets grafiska profil uppdaterades rejält under året och även loggan moderniserades en aning.

2014

Det är supervalåret. Den 25 maj tog Sverigedemokraterna för första gången plats i Europaparlamentet. Hela 9,9 % av rösterna gjorde att Kristina Winberg och Peter ”Nalle” Lundgren fick packa väskorna och fara ner till Bryssel. Den 14 september är det riksdagsval. I skrivande stund är det ingen som vet hur det ska gå men förhoppningarna är höga. Vi går till val på en bredare politik än någonsin tidigare och aldrig har vi legat så bra till i opinionen. Vi höll torgmöten över hela landet och har en omfattande reklamkampanj i TV, radio, på internet, bussar, i tidningar och på många andra ställen. Sverigedemokraterna gjorde ett succéval och blev Sveriges tredje största parti.